Trencada    

Disseny industrial i desenvolupament de producte

Recerca i anàlisi

Realitzem anàlisis tècnics, d'ús i de concepte del producte a dissenyar o redissenyar empatitzant amb l'entorn i l'usuari. Realitzem estudis de mercat i de referents directes. N'extraiem conclusions conceptuals, tècniques, funcionals, d'ús, simbòliques, culturals i socio-econòmiques.

Treballem l'entorn de l'ús i la necessitat per generar idees independentment del producte final que s`hagi de produir.

Treballem l'ús, la necessitat i sobretot l'úsuari com a font d'idees. Amb la informació extreta elaborem un brífing que defineix els objectius a assolir i en fem una hipòtesis del futur producte per acotar les propostes.

Conceptualització

Delimitem, conceptualitzem i resolem les propostes complint amb els brífings determinats; siguin propis o externs. Ens comprometem amb el projecte a fi de que compleixi els requisits i s'adeqüi al perfil de l'empresa i al moment socio-cultural. Busquem la diferenciació objectiva del producte envers als referents pre-existents.

Generem idees que responguin a les necessitats reals dels usuaris del futur producte treballant la part funcional i d'empatia del producte.

Realitzem propostes funcionals i estètiques finals presentades en un avantprojecte i formalitzades mitjançant infografies CAD o prototips impresos en 3D.

Valorem amb el client quina proposta s'adequa més al valor de l'empresa complint amb el brífing.

 

 

Projectació i materialitat

Desenvolupament funcional i tècnic; selecció de materials, processos i solucions aplicades; detalls constructius i de producció. Enginy en solució d'aspectes concrets i generals del futur producte.

Recerca de referents per solucions tècniques. Estudi d'eficiència i sostenibilitat.

Viabilitat real del disseny industrial en termes de productivitat i eficiència de costos.

Modelat en sòlids i superfícies 3D avançades per al desenvolupament tècnic. Presentació de la proposta final a nivell funcional, estètic i productiu, mitjançant infografies CAD i/o un prototip funcional.

Coordinació amb el departament tècnic propi de l'empresa si s'escau a fi d'aprofitar els recursos externs i interns del client.

Representació

Representació virtual total del producte i el seu funcionament per tal d'avaluar la seva usabilitat i valor estètic.

Revisió de la capacitat comunicativa del producte.

Documentació tècnica completa detallada per pre-producció o producció.

Documentació gràfica basada en dibuixos 2D, 3D i representacions virtuals estètiques o tècniques.

Presentacions del producte o de parts tècniques per a la comunicació amb el client, els proveïdors o els distribuïdors.

Modelat 3D: Sòlids i Superfícies; peces i espais.

 

Pre-producció, producció i comercialització

Elaboració i gestió dels models d'ús i prototips per a la comprovació del disseny i la funcionalitat. Prototipatge amb models constructius i impressió 3D.

Elaboració de els pressupostos de prototipatge i producció.

Disseny, seguiment i supervisió de la producció seriada, estudi de la viabilitat constructiva, assistència en disseny de motlles, utillatges i muntatges. Estratègia para reducció del temps de desenvolupament del producte. Optimització per a la utilització d'elements estàndard, nivells de tolerància, temps de producció, temps de muntatge i transport del producte.

Verificació de la qualitat del producte final. Test de la resposta del producte a les premisses de disseny industrial. Valoració de les opinions dels usuaris del nou producte.

Documentació tècnica per a patents. Assessoria per a poder patentar productes.

Elaboració de catàlegs per a productes.

Ajuda en la supervisió dels processos de posicionament del producte al mercat un cop el disseny industrial està acabat.

 

Modelat i impressió 3D

Servei de modelat 3d en superfícies i sòlids de peces per a la seva immediata impressió en ràpid prototiping en qualsevol tecnologia.